# تکنولوژی

انرژی باد

به نام اهورا مزدا،آفریننده ی جان و خرد استفاده از انرژی باد در دل دریا!!!!          
/ 8 نظر / 21 بازدید